Hur kontrollerar jag slitaget på däcken?

Det enklaste sättet att kontrollera mönsterdjupet på dina däck är med en mönsterdjupsmätare. En del däck har även en mönsterdjupsindikator (slitagevarnare) som gör att du enkelt ser när det är dags att byta ut däcken. Men om dina däck inte har slitagevarnare och du inte har någon mönsterdjupsmätare kan du kontrollera dina däck med ett mynt eller en tändsticka.

Kom ihåg att lagen kräver ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter i däckets huvudmönster för sommardäck (Viking rekommenderar 3 millimeter) och minst 3 millimeter i däckets huvudmönster på vinterdäck (Viking rekommenderar 4 millimeter)

Så kontrollerar du dina däck med en gammal femkrona (1976-2017):
Mellan dess kant och överdelen på siffran fem är det 3 mm. På den nyare, mindre femkronan är det cirka 3 mm mellan kanten och överdelen på kronorna: se bilderna för att se hur du avgör om mönsterdjupet är godkänt eller för litet: mönsterdjup-sommardäck.se

Så kontrollerar du dina däck med en gammal femkrona:
Mellan kanten på myntet och den övre delen av siffran är avståndet 3 mm.

Så kontrollerar du dina däck med en tändsticka:
Längden på svavelhuvudet på en tändsticka är 3-4 millimeter. När du sticker ner toppen på tändstickan i däckmönstret ska du inte kunna svavelhuvudet. Om du kan se det är mönsterdjupet för litet.

Om du är osäker på mönsterdjupet bör du låta en expert kontrollera det.