Så byter du däck på bilen

Om du ska byta däck på bilen själv, gör du så här:

 1. Kontrollera bilens instruktionsbok – här hittar du instruktioner som gäller specifikt för din bil.
 2. Lägg fram utrustningen – handskar, filt, domkraft och ett fälgkors är det du behöver.
 3. Förberedelser – Ställ bilen på stabilt underlag som är i våg (ingen lutning) så att bilen inte kan välta eller plötsligt kan sättas i rörelse.
 4. Säkerhet – Kontrollera att handbromsen är ansatt och växelspaken/växelväljaren står på P.
 5. Lossa hjulbultarna – det är smart att lossa bultarna (skruva inte av dem) innan du hissar upp bilen med domkraften.
 6. Hissa upp bilen – leta rätt på domkraftsstödet, placera domkraften korrekt (se instruktionsboken för din bil), hissa upp bilen med domkraften tills däcket lättar från marken och se till att du inte har någon kroppsdel under bilen eller hjulet.
 7. Skruva loss bultarna – om du har lossat bultarna tidigare är det lätt att skruva av dem helt.
 8. Lyft av hjulet – ta tag om båda sidor av hjulet och lyft av det.
 9. Lyft det nya hjulet på plats – Placera hjulet och vrid det tills bulthålen i hjulet är mitt för hålen i hjulfästet.
 10. Kontrollera rullriktningen – är däcket rättvänt i förhållande till rullriktningen?
 11. Dra åt bultarna – dra åt bultarna korsvis, lite i taget med fälgkorset.
 12. Sänk ner bilen med domkraften – Sänk ner bilen och kontrollera att bultarna är ordentligt åtdragna
 13. Kontrollera däcktrycket – rätt lufttryck hittar du i bilens instruktionsbok.
 14. Efterdra bultarna – Stanna och kontrollera att hjulmuttrarna-/bultarna sitter ordentligt när du har kört en bit.”