Så mäter du mönsterdjupet på vinterdäck

Innan du mäter, kom ihåg att vinterdäck måste ha ett mönsterdjup på minst 3 millimeter. Viking rekommenderar minst 4 millimeter. Nu när du vet minimikravet gör du så här för att mäta mönsterdjupet:

  1. Kontrollera att vinterdäcken har rätt lufttryck.
  2. Använd en linjal eller mönsterdjupsmätare.
  3. Mät vinterdäckets mönsterdjup på tre ställen (däckets högra skuldra, mitt på däcket och däckets vänstra skuldra).
  4. Kontrollera noggrant att det inte finns några ojämnheter i däckens yta.

Vissa vinterdäck har små förhöjningar i slitbanan. Dessa är slitagevarnare, även kallad mönsterdjupsindikator, som indikerar (när de är i nivå med slitbanan) att däcket har nått minimikravet och behöver bytas ut.