Vad är risken om utgångsdatumet för däckskummet har passerats?

Risken är bland annat att gummimassan förlorar sin elasticitet och att den inte tätar tillräckligt bra. Flera märkesverkstäder har detta som en rutin när din är inne på service. Kontrollera gärna denna rutin nästa gång din bil är inne på service.