Vad händer om bilen måste in på verkstad?

Om din bil måste in på verkstad, bärgar vi dig till närmaste märkesverkstad och därefter följer verkstaden upp skadan.