Miljö

Viking tar ansvar för miljön genom att vidta åtgärder för att minska utsläppen och minimera slitage på vägen.

Viking är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 som Sveriges första och enda rikstäckande bilbärgningsföretag. Viking arbetar kontinuerligt med att strukturera sitt miljöarbete och har bland annat utarbetat en separat miljöplan.

Vikings miljöplaner

  • Löpande byte av fordonspark till gällande Euro-klass för regionen
  • Användning av diagnosverktyg
  • Planering av transporter med uppställningsplatser i storstäder
  • Öka antalet reparationer på plats och för att minska transporter till verkstäder
  • Ökad användning av service bilar och lättare fordon
  • Informationskampanjer till nätverket om allas ansvar i miljöfrågor
  • Telematics på Vikings fordonsflotta: bättre miljö med anpassad körning