Feltankning och bränslebrist

Om du upptäcker att du har fyllt fel bränsle på bilen - starta inte motorn. Ring oss och vi hjälper dig.

020-100 100

Ibland fladdrar tankarna iväg när du ska tanka ditt fordon, och helt plötsligt har du tankat fel bränsle. Ibland kommer du inte ihåg att ha koll på bränslemätaren, och plötsligt står du längs vägen med tom tank.

Feltankning

Feltankningar blir allt vanligare i Sverige, något som många försäkringsbolag menar beror på att dieselbilarna blivit fler. Om du lånar eller hyr en bil, dubbelkolla alltid vad det ska vara för bränsle innan du tankar.

Bränslebrist

Bränslebrist är vanligare än du tror . Har du inte en extra dunk i bilen eller befinner dig i närheten av en mack, ring oss på 020-100 100 så hjälper vi dig vidare.

Har du tankat fel? Tänk på att:

  1. Inte slå på tändningen. Om motorn går igång riskerar det felaktiga bränslet att börja cirkulera i bilens system och orsaka stora skador
  2. Ring Viking på 020-100 100, så bärgar vi din bil till närmaste verkstad som tömmer din tank.