Feltankning och bränslebrist

Vi på Viking assisterar dig om du fyllt i fel bränsle på din bil, eller om du kör tanken tom. Ring oss så hjälper vi dig längs vägen.

Många har gjort det, varit stressade och tankat fel drivmedel. Tankarna är någon annanstans och du kanske tankar fel på en bil du lånat. Innan du vet ordet av står du där och har tankat fel typ av drivmedel.

Om olyckan är framme och du har tankat bensin i en dieselbil eller diesel i den bensindrivna bilen, är den viktigaste regeln: Starta inte bilen.

Även om du upptäcker felet snabbt och bara har tankat lite bensin i dieselbilen är det viktigt att du inte startar bilen! Om du tankar diesel i en bensinbil är detta inte lika farligt, men det är ändå viktigt att du undviker att starta bilen eftersom bränslesystemet annars kan ta skada.

En feltankning är lätt gjort

I Sverige har det blivit vanligare med feltankning av fordon. Många försäkringsbolag tror att det beror på det ökade antalet Dieselbilar på marknaden, och att många människor tankar av gammal vana. Om du lånar eller hyr en bil, dubbelkolla alltid vilken typ av bränsle bilen drivs på innan du fyller. Om du upptäcker att du har fyllt fel bränsle, är det mycket viktigt att inte starta bilen. Att fortsätta köra med fel bränsle i tanken kan orsaka alvarliga motorskador.

Har du tankat bensin i en dieselbil eller omvänt? Så här gör du:

  1. Avbryt tankningen omedelbart
  2. Starta inte bilen
  3. Få hjälp att knuffa bort bilen från pumpen vid behov
  4. Om du redan har startat bilen, måste du stänga av den genast
  5. Ring 020100100 eller beställ vägassistans på nätet

Viking kommer snabbt till platsen, undersöker situationen och kan i många fall lösa problemet direkt på plats medan du väntar.

Om bilen behöver transporteras till en verkstad, hjälper vi dig med det också.

Tanktömning på plats eller bärgning till verkstad

Vid en feltankning finns det olika alternativ att lösa situationen på. Antingen tömmer vi tanken direkt på plats medan du väntar, eller så transporterar vi bilen till en verkstad.

Vilket alternativ som väljs beror på om du har en dieseldriven bil eller en bensindriven, hur mycket drivmedel du har tankat, blandningsförhållandet i tanken, samt om du har startat eller kört med bilen efter feltankningen.

Tanktömning på plats
+

De flesta upptäcker att de har tankat fel medan de fortfarande står med bensin- eller dieselpumphandtaget i handen. Då kan Viking oftast hjälpa dig snabbt och enkelt genom att tömma bränsletanken direkt på plats.

Beställ tanktömning

+
En feltankning kan resultera i ett totalhaveri och kosta många tusen kronor att reparera. Viking hjälper dig dygnet runt, alla årets dagar. Beställ vagassistans.

Transport till en verkstad

+
Om du har kört med bensin i dieselbilen, kommer du snabbt att märka att den tappar kraft, börjar låta och plötsligt stannar. Då kan skadan som regel vara ett faktum, och bilen måste bärgas till en verkstad.

Var uppmärksam för att undvika bränslebrist

Bränsle brist är mycket vanligare än man skulle tro. Det är viktigt att vara uppmärksam på bränsle mätaren i bilen när du kör. Om du ser att Bränsemätaren är låg på bensin eller diesel, kör till närmaste bensin station vid nästa tillfälle. Det är svårt att veta hur långt det är till nästa station och hur länge bränslet varar. Chansa inte! Om olyckan ändå är framme, eller om du är långt från närmaste bensinstation, kan vi hjälpa dig vidare.

Feltankning och bränslebrist

Viking hjälper dig vidare

Om olyckan är framme,och du råkat feltanka, eller kört slut på bränslet kan du ringa oss på 020-100 100. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om, och kommer snabbt till den plats du är.

Vad kan hända med bilen vid en feltankning och användning av fel drivmedel?

En feltankning kan orsaka stora skador på motorn och bränslesystemet. Ju fler komponenter som skadas, desto dyrare blir också reparationen.

Om du tankar bensin i en dieselbil, riskerar du att insprutare, tryckbehållare, dieselpumpen, diverse dysor, vevlager och motorkolvar skadas. Detta beror på att dieseln fungerar som ett smörjmedel i vissa delar av motorn, medan bensin löser upp smörjmedel. Det betyder att en dieselmotor som är konstruerad för att få denna smörjning kan förstöras av bensin.

Om du har kört med bensin i tanken på en dieselbil, kommer du efter ett tag att kunna höra missljud och se blinkande varningslampor innan bilen plötsligt stannar.

Diesel i en bensinbil

Diesel i tanken på en bensinbil är inte lika kritiskt, men även här kan det kan resultera i stora skador. Om dieseln inte har hunnit dras in i motorn, räcker det ofta att tömma tanken.

Om du inte upptäcker feltankningen direkt och därför har kört med bilen, kan du riskera att det uppstår ett övertryck i motorn, slitageskador och att katalysatorn havererar om oförbränd diesel når katalysatorn.

Viking hjälper dig om du har tankat fel drivmedel

En feltankning kan resultera i ett totalhaveri och kosta många tusen kronor att reparera. Viking hjälper dig dygnet runt, alla årets dagar. Ring oss på 020100100.