Feltankning och bränslebrist

Vi på Viking assisterar dig om du fyllt i fel bränsle på din bil, eller om du kör tanken tom. Ring oss så hjälper vi dig längs vägen.

Det är lätt att fylla i fel bränsle på bilen, eller att tanken körs tom medan du är ute och kör. Om du har fyllt fel bränsle är det viktigt att du INTE startar motorn. Vi på Viking hjälper dig att rensa tanken på fel bränsle och fylla på med rätt igen. Kör du tanken tom fyller vi upp den med rätt bränsle.

En feltankning är lätt gjort

I Sverige har det blivit vanligare med feltankning av fordon. Många försäkringsbolag tror att det beror på det ökade antalet Dieselbilar på marknaden, och att många människor tankar av gammal vana. Om du lånar eller hyr en bil, dubbelkolla alltid vilken typ av bränsle bilen drivs på innan du fyller. Om du upptäcker att du har fyllt fel bränsle, är det mycket viktigt att inte starta bilen. Att fortsätta köra med fel bränsle i tanken kan orsaka alvarliga motorskador.

Gör detta om du har fyllt fel bränsle på bilen

  1. Om du har fyllt fel bränsle i din bil, starta inte motorn! Om du startar motorn riskerar du att fel bränsle börjar cirkulera i fordonets bränslesystem. Detta kan resultera i allvarliga skador på motorn.
  2. Ring oss på Viking på 020-100 100, så bärgar vi din bil till närmaste verkstad för att rensa tanken.

Var uppmärksam för att undvika bränslebrist

Bränsle brist är mycket vanligare än man skulle tro. Det är viktigt att vara uppmärksam på bränsle mätaren i bilen när du kör. Om du ser att Bränsemätaren är låg på bensin eller diesel, kör till närmaste bensin station vid nästa tillfälle. Det är svårt att veta hur långt det är till nästa station och hur länge bränslet varar. Chansa inte! Om olyckan ändå är framme, eller om du är långt från närmaste bensinstation, kan vi hjälpa dig vidare.

Viking hjälper dig vidare

Om olyckan är framme,och du råkat feltanka, eller kört slut på bränslet kan du ringa oss på 020-100 100. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om, och kommer snabbt till den plats du är.