Påfyllning av olja

Motoroljan bör kontrolleras ofta. Behöver du hjälp med detta, ring oss så hjälper vi dig.

De som behöver att fylla på sin olja kan alltid ringa Viking i och med att våra servicebilar alltid har olja som är godkänd för din bil. Självklart kollar vi först med dig innan vi fyller på olja.

Motorolja måste kontrolleras regelbundet – även om din bil är ny.  Det är inte helt ovanligt att nya bilar kan förbruka upp till 0,5 liter på 1000 kilometer.  Vårt råd är därför att kolla oljan regelbundet, gärna i samband med att du tvättar din bil.

Så här fyller du på olja själv;

Parkera bilen på ett plant underlag. slå av motorn och vänta 3-4 minuter, så att oljan får lite tid att rinna ned i oljetråget. Detta behövs för att avläsningen skal bli korrekt.

Hitta oljestickan och dra upp den, torka av  den och stoppa tillbaka den och ta upp den för att se hur mycket det finns.

Om det är mindre än max, se efter i instruktionsboken för att se efter hur mycket olja du bör fylla på med. Oftast skiljer det 1 liter olja mellan max- och minnivå på oljestickan.

Ta bort locket från oljepåfyllningen och fyll på olja och sätt tillbaka locket.

Vänta i någon minut så att oljan får rinna ned i motorn, dra upp oljestickan på nytt för att se att du har fyllt på med erfoderlig mängd olja. Om inte  fylla på lite mer och kontrollera igen.

Tips!

Kolla oljan varje gång du tankar.

Behöver du hjälp? Ring Viking på 020 100 100. Vi hjälper dig.