Starthjälp

Har du problem med att starta din bil? Det kan bero på att bilbatteriet är tomt eller dött. Kontakta oss för hjälp - var du än befinner dig och oberoende av tid på dygnet.

Är du osäker på hur du ska få igång din bil? Våra bilbärgare kommer snabbt ut till dig och ger en säker och skonsam start på bilen, med professionella startboosters. Medan vi är där utför vi också en bilbatterikontroll för att se till att den är i gott skick.

Kostnader vid starthjälp

Vi ger dig starthjälp dygnet runt i hela Sverige från* 1405kr inkl. moms

*Priset avser starthjälp inom 25km radie av närmaste bärgningsstation. Överskjutande 37:-/km inkl. moms.

Vi finns tillgängliga 24/7 på 020 100 100

Vill bilen inte starta?

Problem med bilbatteriet är en av de vanligaste orsakerna till att behöva vägassistans. Det finns flera orsaker till att bilbatteriet antingen är tomt eller helt dött. Bland annat kyla, att lamporna på bilen inte har stängts av eller att bilen har blivit stående under lång tid utan användning. Hur som helst är det ingen god känsla att sätta sig i bilen, vrida på nyckeln och det enda ljudet som kommer är ett stön från motorn som inte startar.

Om batteriet bara är tomt kan du starta bilen igen med hjälp av startkablar eller en startbooster. Här är det dock oerhört viktigt att följa rätt framgångssätt för att undvika att batteriet skadas och att säkerheten upprätthålls. Att försöka få igång bilen på fel sätt kan orsaka allvarliga skador på bilens elektronik och i värsta fall föra till att bilbatteriet exploderar. Om du inte är helt säker på hur du gör det rekommenderar vi att du kontaktar oss för professionell starthjälp.

Behov av nytt bilbatteri?

Om du behöver ett nytt batteri levererar vi och byter ut det på plats, antingen hemma eller på jobbet. Baserat på bilens registreringsnummer kommer vårt kundcenter i förväg att se vilket batteri som passar din bil. Till de bilar där vi inte har rätt batteri tillgängligt måste utbyte förbeställas. Så snart vi har fått tag i rätt bilbatteri så möter vi dig vid avtalad tidpunkt för montering – vanligtvis samma dag.

Bilbatteri

Starthjälp 24/7 – vart som helst i landet

Att stå fast med ett tomt batteri händer sällan vid en lämplig tidpunkt. Det är lätt hänt att man blir stressad och att man blir försenad till det man skulle. Vi på gör vårt yttersta för att erbjuda dig som bilägare snabb och professionell hjälp, när som helst, var du än är. Om du har behov av starthjälp behöver du bara kontakta oss, så tar vi hand om resten.

 

Sä här fungerar det

 • Ring oss på telefon 020-100 100 eller beställ vägassistans på vår webbplats
 • Personalen på kundtjänst som får din förfrågan kommer at bekräfta din plats, biltyp och annan nödvändig information
 • En av våra servicebilar kommer dit du befinner dig inom kort
 • Våra erfarna bilbärgare kommer att kontrollera bilbatteriet för att kartlägga vilket tillstånd det är i, och om det är i behov av att bytas ut.
 • Om bilbatteriet inte behöver bytas ut, vil bilbärgaren säkert och skonsamt få start på bilen med en professionell startbooster
 • Inom kort är bilen klar, och du kan snabbt och tryggt komma dig vidare på vägen.

Låt oss hjälpa dig att komma igång med en säker och trygg start när bilbatteriet av olika orsaker har blivit tomt, så att du snabbt och tryggt kan komma dig vidare på vägen.

Beställ starthjälp

Gör det själv – såhär använder du startkablar, startbooster och bilbatteriladdare

När du har ett tomt bilbatteri kan du starta om bilen med hjälp av startkablar och en annan bil, en startbooster eller en batteriladdare. Det är mycket viktigt att starthjälpen utförs i rätt ordning och på rätt sätt. I värsta fall kan felaktiga framgångssätt orsaka stora skador på elektroniken i bilen. Det är inte slumpmässigt i vilken ordning du monterar startkablarna eller startförstärkaren i bilen.

Starthjälp Viking Bärgningstjenst
Starthjälp – urladdat bilbatteri är den vanligaste orsaken till behov för bilbärgning. Vi på Viking kan starthjälp och är tillgängliga för att hjälpa dig dygnet runt i hela landet.

Framgångssätt med startkablar

+

Om du har startkablar och det finns en annan bil i närheten som du kan få hjälp av, är detta ett effektivt sätt att få igång bilen igen.

 1. Kontrollera först att alla elektriska system och enheter i din bil (den med ett tomt batteri) är avstängda.
 2. Parkera den hjälpande bilen så nära din bil som möjligt (utan att de röra varandra).
 3. Se till att båda bilmotorerna är avstängda, öppna motorhuvarna och ta bort tändningsnycklarna.
 4. Fäst den ena änden av startkablarna på pluspolen på det tomma batteriet.
 5. Anslut sedan den andra änden av samma sladd till pluspolen på det fulladdade batteriet, på den andra bilen.
 6. Anslut sedan den ena änden av den andra startkabeln till den negativa poolen på det fulladdade batteriet, på den andra bilen.
 7. Fäst sedan den andra änden av samma startkabel till en jordpunkt på din bil, så långt borta från batteriet som möjligt – en solid metalldel på motorn är oftast bäst.
 8. Starta sedan motorn på den andra bilen.
 9. Försök sedan att starta bilen med det tomma batteriet. Om bilen inte startar efter några försök kan det vara ett allvarligare problem än ett tomt batteri. I så fall kan du kontakta oss på telefon 020-100 100 eller beställa hjälp på vår webbplats.
 10. Om din bil startar, låt båda bilarna köra i cirka fem minuter.

När bilen med tomt batteri har startat ska startkablarna fortfarande vara kopplade en stund till, för att utjämna spänningsskillnaden mellan batterierna i de båda bilarna.

OBS! Den största faran för att förstöra elektroniken på bilen är när startkablarna kopplas bort från bilarna. Stäng av motorn och ta bort startkablarna i motsatt ordning av hur du anslöt de.

När strömkablarna har tagits bort, starta om bilen och kör normalt i cirka 30 minuter för att se till att batteriet laddas upp.

Framgångssätt med startbooster

+

En startbooster fungerar som ett extrabatteri som du ansluter med två startkablar. Batteriet är utformat för att ge tillräckligt hög maximal ström på kort tid för att starta en bilmotor.

Om du är osäker på om du kan använda startboostern till din bil, kolla i bruksanvisningen eller fråga din återförsäljare. Bruksanvisningen till startboostern innehåller också information om användning och användningsområde.

 1. Kontrollera om det finns spänning i bilbatteriet (om det tänds på instrumentpanelen när du försöker starta bilen).
 2. Om det finns spänning kan startboostern monteras direkt på batteriet – anslut röd kabel på pluspolen och svart kabel på den negativa polen.
 3. Om det inte finns någon spänning i bilbatteriet – koppla bort pluskabeln från batteriet och anslut startboosterns röda kabel till pluskabeln och den svarta kabeln på bilens negativa pol.
 4. Försök sedan starta motorn på bilen.

När du har fått start på bilen, är det som med startkablar viktigt att stänga av motorn och koppla bort startboostern i motsatt ordning av hur du anslöt de.

Tillvägagångssätt med bilbatteriladdare

+

Om du inte har behov av att köra bilen när du märker att bilbatteriet är tomt, kan du använda en laddare för att ladda batteriet. Om laddningsströmmen exempelvis är 3Ah (ampertimmar) kommer det att ta ungefär 22 timmar att ladda ett 65 Ah batteri.

 1. Börja med att ta bort batterilocket.
 2. Ta bort plastpropparna för att kontrollera batteriets vätskenivå – använd ett mynt eller en bred skruvmejsel för att lossa dem.
 3. Vätskenivån ska ligga över blyplattorna – om den är för låg fyller du på med batterivatten.
 4. Anslut sedan batteriladdaren till bilbatteriet genom att först ansluta den svarta kabeln till den negativa polen och sedan den röda kabeln till pluspolen.
 5. Slutligen kan du ansluta laddaren till uttaget – det är viktigt att det alltid görs sist.

När batteriet är fulladdat är det viktigt att du alltid startar med att koppla ur laddaren från uttaget. Du kan sedan koppla bort den röda och svarta laddningskabeln och kontrollera vätskenivån en sista gång innan du sätter på plastpropparna. Slutligen sätter du på locket igen.

Behöver du starthjälp?

Våra bilbärgare är erfarna och utbildade i att använda den senaste starthjälp-tekniken som våra servicebilar är utrustade med. Undvik att riskera personskador eller att skada bilens elektronik om du är osäker på hur du ska hantera situationen själv. Låt oss istället testa batteriet snabbt och säkert.