Utelåsning

Om du låser dig ut från bilen hjälper vi dig att komma snabbt på vägen igen. Vi hjälper dig dygnet runt oavsett var du befinner dig.

Det är lätt hänt att ha oturen att låsa sig ut från bilen. Detta händer ofta genom att nyckeln blir låst inne i bilen som ett resultat av att bilens centrala låsning automatiskt låses, eller att man har otur och tappar bilnyckeln.

I de flesta fall av inlåsta bilnycklar
Det finns olika skäl till varför en bil kan låsa sig, oavsett om nyckeln ligger kvar i bilens passagerarsäte, sitter kvar i tändningen eller medan motorn är igång. Detta är också ofta säsongsmässigt, eftersom kylan under vintermånaderna ofta kan ge problem med bilens lås. Genom att sätta dig in i bilens låsmekanism är du bättre förberedd på när du bör vara försiktig med att lämna bilen med nyckeln i.

Lämna inte nyckeln i bilen och ha alltid en reservnyckel tillgänglig

För att undvika eller minimera risken för att du blir utelåst från bilen rekommenderar vi att du alltid tar med dig nyckeln när du går ut av bilen, oavsett om det är för några minuter eller längre tid. Vi rekommenderar också att du alltid har en reservnyckel tillgänglig så att du kan låsa upp bilen om den skulle låsas med nyckeln inuti. Undvik att lägga denna i handskfacket, eftersom den gör liten nytta där om bilen låser dig ute.

Om du har tappat nyckeln måste en ny nyckel beställas och köpas från din bilmärkesförhandlare. Det kan ibland ta tid. Att få låst upp bilen med hjälp av oss på Viking Rescue Service är en enkel sak, men om du har tappat nyckeln och inte har tillgång till en reservnyckel kan du inte starta bilen förrän du har mottagit en ny. Du bör därför alltid se till att du har en reservnyckel tillgänglig till din bil.

Behöver du hjälp med att låsa upp din bil?

Om olyckan inträffar är vi i Viking redo att hjälpa dig. Våra bärgare har god expertis och erfarenhet med att få upp låsta bildörrar. Om vi av olika skäl inte kan låsa upp bilen på plats, ordnar vi med bogsering av bilen till närmaste verkstad. Med rätt expertis hanteras låset på bilen på ett skonsamt sätt och öppnas utan risk för skada på bilens låsmekanism.

Kontakta oss på telefon 020-100 100 eller beställ vägassistans direkt på vår webbplats, så kommer vi dit du befinner dig, oavsett tid på dygnet.